Utbildning

Vi har för närvarande inga utbildningar planerade.

Vår skola är ansluten till  brsanschorganisationen SEYF.

En rikstäckande organisation som säkerställer kvalite' på utbildningar, såsom material upplägg av utbildningar och självklart även lärare.

Vi utbildar i både gel och akryltekniken.

Vi har dessutom konverteringskurser där du kan addera ytterligare en materialteknink till ditt CV.

Utöver dessa utbildningar anordnar vi återträffar för gamla elever och olika dekorationskurser.

Vill du lära dig vaxa så ordnar vi kvällskurser i denna teknik.